پست های ارسال شده در تیر سال 1392

پژوهشی در نام ایل های کُرمانج، وجه تسمیه، پسوند لو Lo و کاربرد آن

برات قوی اندام اماموردیخان – باچیانلو تاکنون به نام ایلها و طوایف کُرمانج دقت کرده اید؟ واژه هایی مثل کیوانلو، توپکانلو، زیدانلو، شادلو، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید