پژوهشی در نام ایل های کُرمانج، وجه تسمیه، پسوند لو Lo و کاربرد آن

برات قوی اندام اماموردیخان – باچیانلو تاکنون به نام ایلها و طوایف کُرمانج دقت کرده اید؟ واژه هایی مثل کیوانلو، توپکانلو، زیدانلو، شادلو، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید
تیر 92
16 پست
خرداد 92
66 پست
دانلود
44 پست
شورش_رشی
1 پست
کتاب
4 پست
آهنگ
1 پست